Прегледате: Проjeктнe активности

Проjeктнe активности
0
„AGRINNO“ – подстрек и помоћ младима у пограничним подручјима Србије и Мађарске да се баве пољопривредом

Иновативни приступ агро предузетништву и едуковање становника руралних средина о увођењу нових технологија за узгајање биљних култура основни су циљеви…

Проjeктнe активности
0
Врховни касациони суд и Правосудна академија продубљују сарадњу у области размене судских одлука из база података судске праксе ових институција

Представници Врховног касационог суда и Правосудне академије потписали су Меморандум о сарадњи у области размене судских одлука из база података…

Проjeктнe активности
0
Куповина возила предвиђених у оквиру плана активности Програма “Подршка ЕУ инклузији Рома”

Куповина возила предвиђених у оквиру плана активности Програма “Подршка ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома” како би се…

1 2 3 36