Прегледате: Проjeктнe активности

Проjeктнe активности
0
Подршка ЕУ за унапређење ефикасности транспортног сектора Србије

У Београду је обележен завршетак твининг пројекта „Јачање администативних капацитета транспортног сектора у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и надлежним…

1 2 3 18