Pregledate: Vesti

Vesti
0
Dvanaest članova CSO/OCD uspešno završilo obuku o monitoringu suđenja za ratne zločine

OEBS i EU uručili su 16. aprila sertifikate članovima srpkih organizacija civilnog društva (Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i YUCOM) nakon uspešno završene obuke o monitoringu suđenja za ratne zločine u trajanju od 23 dana. Ukupno 12 polaznika je učestvovalo u ovoj ključnoj aktivnosti projekta Podrška monitoringu nacionalnih suđenja za ratne zločine koji finansira EU a sprovodi OEBS.

Vesti
0
Tribina u Novom Pazaru: Uspešan početak saradnje

EU info centar i gradska biblioteka “Dositej Obradović” iz Novog Pazara organizovai su 16. aprila tribinu “Srbija u Evropskoj uniji – upoznajmo Evropsku uniju” na kojoj je građanima predstavljen projekat podrške Delegacije EU i EU info centra toj biblioteci, kao i istorijat EU i misija Unije i publikacije koje su o tome izložene u biblioteci.

1 148 149 150 151 152 183