Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Evropska škola debate: Zajednički fudbalski tim na svetskom prvenstvu, da ili ne?

2016-08-29T12:02:29+01:0020/04/2015|Vesti|

Srednjoškolci su, podeljeni u dva tima, raspravljali o tome da li Evropska unija treba da ima zajednički fudbalski tim koji bi učestvovao na svetskom prvenstvu, pri čemu člalanovi debatnih timova nisu nužno morali da se slažu sa stanovištem koje su po zadatku zastupali.

Go to Top