Прегледате: Проjeктнe активности

Проjeктнe активности
0
Одржан други стратешки дијалог на високом нивоу у оквиру Секторског реформског уговора у образовању

Други стратешки дијалог на високом нивоу у оквиру Секторског реформског уговора у образовање, чији је циљ праћење и управљање реформама…

1 2 3 4 5 46