Javnu administraciju čine obični ljudi na odgovornim i zahtevnim zadacima. Oni čine naš život lakšim i preuzimaju na sebe obavezu da budu uvek spremni na rešavanje izazova u korist građana.

Brzina rešavanja zahteva je ključna. Da bi sve teklo što je efikasnije moguće, svi činioci u lancu odlučivanja moraju imati usavršena znanja i moderne veštine. Ovo se naročito odnosi na službenike na višim položajima, od kojih modernizacija i reforma počinju.

Nacionalna akademija za javnu upravu, projektom „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“ koji finansira Evropa unija, nastoji da kontinuirano izgrađuje i unapređuje znanja i veštine državnih službenika kao glavnih činioca reformskih procesa.

Ove jeseni otpočinju dva nova ciklusa obuka za modul „Saće“ i modul „Osnove – suštinska pitanja“. Programi obuka za novopostavljene, ali i iskusne državne službenike na položaju predviđaju moderan pristup, intenzivan rad, inovativan način realizacije samih obuka, i pre svega učešče akreditovanih predavača sa velikim profesionalnim iskustvom i entuzijazmom za rad. Pored obuka koje su usmerene na unapređenje znanja i veština iz ključnih oblasti za državnu upravu, polaznicima su na raspolaganju i drugi oblici stručnog usavršavanja poput „koučing“ sesija, izrade plana individualnog puta razvoja i studijske posete.

Tokom dve godine realizacije projektnih aktivnosti, Nacionalna akademija za javnu upravu je uz projektni tim, uspela da izgradi snažnu mrežu državnih službenika na položaju, koji o projektu i treninzima koje su pohađali imaju samo reči hvale.

Aleksandra Hranjec, pomoćniк direktora u Zavodu za socijalno osiguranje, jedna je od polaznica treninga.

„Dinamika programa jeste dosta zahtevna i ponekad, zbor brojnih dnevnih obaveza, treba uložiti dodatni napor da se sve postigne. Ali nakon svakog završenog ciklusa, odnosno pojedinačnog predavanja, osetila sam zadovoljstvo i utisak da sam mnogo toga naučila i usvojila. Obuke su osmišljene dobro, a predavači su na izuzetno stručnom nivou. Stečena znanja smatram značajnim i sigurno će mi koristiti u budućem radu (i životu). Obuke su mi omogućile da susretnem i upoznam dobre i kvalitetne ljude, kolege iz državne uprave koje, prirodom posla, verovatno nikada ne bih srela. Smatram da su obuke NAJU značajan faktor u povezivanju stručnih osoba u javnoj upravi“, istakla je Hranjec.

Program obuke rukovodilaca u državnim organima: “Osnove” i “Saće”

‘’Osnove – suštinska pitanja’’ jeste program obuke namenjen novopostavljenih državnim službenicima na položaju. Glavni cilj programa je da obezbedi važna znanja i veštine i pripremi državnog službenika za novu ulogu. Program je zapravo vodič u pronalaženju odgovara na pitanje – gde radim, sa kim radim, kako radim i kako da postižemo dobre rezultate.

Cilj programa ‘’Saće’’ jeste omogućavanje kontinuiranog ličnog i profesionalnog razvoja službenika. Program obuka se sastoji iz različitih modula (paketa učenja) i predstavlja ga pčelinje saće koje oslikava ideju da se, različiti moduli, skrojeni prema specifičnim potrebama državnih službenika na položaju, kombinuju tako da odgovore na sve potrebe polaznika. Program nudi mogućnost pohađanja samo onih modula koje državni službenik odabere prema svom interesovanju, uz jak individualni pristup i fleksibilnost.

Nacionalna akademija za javnu upravu poziva sve državne službenice i službenike na položaju da se prijave putem LMS (https://lms.napa.gov.rs/)  platforme postanu deo velike zajednice.

Srbija je do sada iz evropske kase dobila skoro četiri milijarde evra bespovratne pomoći, a od toga samo za reformu javne uprave 215 miliona evra. Godišnje se iz pretpristupnih IPA fondova slije oko 200 miliona evra za upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

 

Pročitajte još: