Uvodna konferencija projekta „Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći“, koji finansira Evropska unija sa skoro milion evra iz pretpristupnih fondova, održana je danas u Beogradu.

Konferencijom je obeležen početak dvogodišnjeg projekta koji treba da pruži dalju podršku Vladi Republike Srbije, a posebno već postojećim institucijama za kontrolu i dodelu državne pomoći, u usklađivanju pravila i procedura u toj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, a glavni primaoci su Odeljenje za kontrolu državne pomoći tog Ministarstva i Komisija za kontrolu državne pomoći. Jedna od ključnih poruka projekta je „Prvo pomisli na državnu pomoć” (Think State Aid First) čija je suština da bi pravila kontrole državne pomoći trebalo da budu uključena u najraniju fazu planiranja u okviru institucija.

„Ovaj projekat će značajno doprineti napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kada je reč o Pregovorima, usklađivanje regulative sa novim pravilima o državnoj pomoći u EU prvo je od šest otvorenih merila za Poglavlje 8. Ministarstvo finansija je u planu rada za 2019. godinu uvrstilo izradu novog Zakona o kontroli državne pomoći i odgovarajućih podzakonskih akata, što bi trebalo da nas približi unapređenju administrativnih kapaciteta, a pre svega jačanju javne potrošnje, kao i da utiče na privredni i društveni rast“, rekla je u uvodnom obraćanju državni sekretar Ministarstva finansija Jelena Tanasković.

Šef operacija II Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Štefen Hudolin istakao je da projekat predstavlja integralni deo okvira za pregovore.

„Evropska unija na različite načine pomaže Srbiji, i ovo je jedan od projekata koje EU finansira a koji daju značajnu podršku u pripremi sprske administracije na putu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Mi stoga vidimo ovaj projekat kao podršku posebno u ispunjavanju početnih merila, ali u isto vreme i u opštijem kontekstu jačanja sistema državne pomoći sa ciljem da se optimizuje korišćenje budžetskih sredstava kako bi bila efikasan instrument za podsticanje investicija, ekonomskog rasta i otvaranja radnih mesta”, rekao je Hudolin, dodajući da se tako ostvaruje osnovni princip da državna pomoć treba da bude dodeljivana po najnižoj mogućoj ceni za građane.

Predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević rekao je da je punu posvećenost ispunjavanju početnih merila za poglavlje 8 Vlada Republike Srbije potvrdila i aktivnošću na izradi novog Zakona o kontroli državne pomoći i podzakonskih akata koji će voditi ka punoj usaglašenosti sa EU pravilima.

Vođa projektnog tima Radmila Mihić rekla je da usklađivanje pravila državne pomoći sa pravilima Evropske unije nije cilj sam po sebi, već da su suština koristi koje Srbija dobija ukoliko uskladi svoja pravila sa pravilima EU.

„Govorimo o manje tzv. prijateljske ekonomije, boljim uslovima poslovanja i većem životnom standardu građana,“ rekla je Radmila Mihić.

Iskustva Litvanije podelila je zamenica predsednika litvanskog Saveta za zaštitu konkurencije Jurate Šoviene.

“Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći je jedinstvena prilika za Savet za zaštitu konkurencije Litvanije da prenese svoja najbolja profsionalna iskustva kolegama u inostranstvu. Uvereni smo da ćemo, u saradnji sa inostranim partnerima i korisnikom, napraviti pozitivne promene u oblasti državne pomoći u Srbiji”, rekla je Šoviene.

Projekat je započeo u februaru 2019. godine i trajaće do februara 2021. U okviru projekta će, između ostalog, stručnjaci za pitanja državne pomoći iz Srbije razmenjivati iskustva sa najrelevantnijim ekspertima iz EU. Prvi put će biti organizovana obuka za sve 174 jedinice lokalne samouprave u oblasti državne pomoći i biće izrađen novi inventar šema državne pomoći, kao i priručnici za primenu pravila državne pomoći. U više gradova Srbije biće organizovano 12 treninga o pravilima i procedurama kontrole državne pomoći.

Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi Alternative Consulting u saradnji sa DMI France i Savetom za zaštitu konkurencije Republike Litvanije.

Pogledajte još: