U Srbiji, deca koja žive i rade na ulici nisu zvanično prepoznata kao posebna kategorija ugrožene dece. Kao takvi, ne postoje zvanični podaci o ovoj pojavi. Institucije ni u jednom trenutku nisu pokušale da sistematski dokumentuju ili prebroje broj dece na ulici u zemlji.

Zbog nedostatka zvaničnog prikupljanja podataka, broj dece na ulici u Srbiji je nepoznat. Međutim, postoje podaci o situacijama u Beogradu i Novom Sadu, gde se nalaze jedine specijalizovane službe u zemlji za decu na ulici, koji ukazuju da samo u ova dva grada ima više od hiljadu dece na ulici.

Ovo su zaključci istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji UN Komiteta za prava deteta.

Povodom Međunarodnog dana dece u uličnoj situaciji, koji se svake godine obeležava 12. aprila, Centar za integraciju mladih predstavio je rezultate tog istraživanja na konferenciji koja je održana u EU info centru.

Konferenciji su prisustvovali Leoneta Pajer, predstavnica Delegacije Evropske unije u Srbiji, Tanja Srećković iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost i Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih.

U uvodnom obraćanju, Leoneta Pajer je podsetila da sukob u Ukrajini predstavlja neposrednu pretnju za 7,5 miliona dece u toj zemlji, da je više od dva miliona dece pobeglo iz Ukrajine, dok je preko od 2,5 miliona interno raseljeno. Ona je takođe naglasila da milioni dece u svetu, uključujući 18 miliona u EU, i dalje žive u siromaštvu: “Očigledno je da se deca na ulici, koja su najranjivija grupa u društvu, suočavaju sa nejednakim šansama i ograničenim mogućnostima u životu, uglavnom zbog socijalne isključenosti. Inkluzija ove dece mora biti obezbeđena ne samo zakonima, već́ država mora da omogući unapređenje pravnog i institucionalnog okvira kako bi svako dete moglo da uživa prava zagarantovana Ustavom, sporazumima i Konvencijama.”

Izvršni direktor Centra za integraciju mladih, Marko Tošić, istakao je da je cilj ovog istraživanja bio je da proceni napredak Republike Srbije ka primeni smernica datih u Opštem komentaru broj 21. „Istraživanje je trajalo šest meseci i uključilo odgovore 11 relevantnih institucije i organizacija. Istraživanje je pokazalo da je glavni pristup prema deci u uličnoj situaciji nečinjenje i nedostatak usluga koje su samo njima namenjene. Takođe, jedan od većih problema koji smo prepoznali ukazuje na to da nijedan domaći zakon ili strategija ne sadrže definiciju dece u uličnoj situaciji“, izjavio je Marko Tošić i zaključio da jedan od prvih koraka u primeni Opšteg Komentara broj 21 treba da bude razvijanje strategije o deci u uličnoj situaciji, kao i usvajanje definicije dece u uličnoj situaciji.

Istraživanje i konferencija realizovani su u okviru projekta „Zaštita prava dece u uličnoj situaciji u Republici Srbiji“ koji sprovodi Centar za integraciju mladih, a finansira Evropska unija.

Pogledajte istraživanje